«Ұлттық тіл – әр халықтың өзіне тән ой-санасын, парасатын, бүкіл болмыс-тіршілігі мен сезім-түйсігін ұрпақтан ұрпаққа жеткізетін күретамыр. Онсыз халық аты бар, заты жоқ тобыр». Қазіргі уақытта қазақ тілі – Қазақстанның мемлекеттік тілі. Біріншіден, қазақ халқының …

Выпуск №

Білімді де білікті, салиқалы да парасатты, жан-жақты жетілген жеке тұлғаны тәрбиелеу – мемлекеттік маңызды іс екені белгілі. Сол себепті сөзімізге арқау болған мәселелерді түбегейлі шешу, салауатты өмір салтын қалыптастыру – баршамыздың парызымыз әрі қарызымыз екені …

Выпуск №