Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбiшұлының кезектi «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттiң жаңа саяси бағыты» атты халыққа Жолдауын барлығымыз да ерекше ықыласпен тыңдап, басылым бетінен оқыдық. Жолдау көңiлге қонымды, ой салатын, зерделi болуымен ерекшелендi деп ойлаймын. Ол …

Выпуск №